fbpx

Koolitus „Lauamängude ja didaktiliste materjalide loomine arvuti abil
Õppekavarühm: Koolieelikute õpetajate koolitus

Sihtrühm: lasteasutuste rühmaõpetajad, eesti keele õpetajad, keelekümblusõpetajad
Õppe maht: 3 ak.t.
Osalejate arv: 10-35 in.

Eesmärk: Oskab luua lihtsa disainiga lauamänge ja töölehti ning kohandada vajalikke meetodeid.

Õppesisu:
· Arendavad mängud salvestavate digilõksutega.
· Lauamängude ja töölehtede valmistamine erinevate keskkondade abil.
· Tutvumine kodulehtedega  www.toolsforeducators.com, www.twinkl.co.uk, www.jpg2pdf.com, www.mycutegraphics.com.

Õpiväljundid:
Õppija:
· Oskab luua lihtsa disainiga lauamänge ja töölehti.
· Oskab kohandada vajalikke meetodeid.
· Mõistab õpetaja rolli õppeteguvuse mitmekesistamisel lasteaias.

Õppekeskkonna kirjeldus >>

Õppematerjalid: jaotusmaterjalid paberkandjal võI elektroonilises formaadis. Kasutatakse koolitajate originaaljaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid.

Lõpetamise tingimused:
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokument: 100% osalus, tõend

Koolitaja: Maria Kask, vt. “Koolitajad