fbpx

Koolitus „Lego konstruktori kasutamine eesti keele õpetamiseks lasteaias
Õppekavarühm: Koolieelikute õpetajate koolitus

Sihtrühm: eesti keele kui teise keele õpetajad (alusharidus)
Õppe maht: 3 ak.t.
Osalejate arv: 10-35 in.

Eesmärk: Mitmekesistada õpetajate mänguliste võtete repertuaari.

Õppesisu:
· Lego Duplo ja Lego Education komplektide tutvustus.
· Lego kostruktori kasutamine hommikuringis ning tähtede ja lugemise õpetamiseks.
· Lego klotside kohandamine kleepsude abil.
· Rühmatööd ja praktilised ülesanded.

Õpiväljundid:
Õppija:
· On tutvunud erinevate Lego õppevahenditega.
· Mõistab eesti keele õpetaja rolli lasteaias.
· Oskab kohandada vajalikke meetodeid.
· Kasutab oma töös kaasaegseid õppevahendeid, mängulisi võtteid ning lõimumist erinevate ainete vahel.

Õppekeskkonna kirjeldus >>

Õppematerjalid: jaotusmaterjalid paberkandjal võI elektroonilises formaadis. Kasutatakse koolitajate originaaljaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid.

Lõpetamise tingimused:
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokument: 100% osalus, tõend

Koolitaja: Maria Kask, vt. “Koolitajad