fbpx

Koolitus „Kaasaegsed meetodid eesti keele õpetamisel lasteaias“
Õppekavarühm: Õpetamine ja koolitamine

Sihtrühm: lasteasutuste vene õppekeelega rühmade õpetajad või eesti keele õpetajad
Õppe maht: 3 ak.t.
Osalejate arv: 

Eesmärk: 

Õppesisu:
· Tutvumine mudila.ee ja frepy.eu interaktiivsete keskkondadega.
· Arendavad mängud digitaalse jutupliiatsiga (https://jutupliiats.ee/collections/all ).
· Lauamängude ja töölehtede valmistamine www.toolsforeducators.com kodulehe abil.
· Kõne salvestavad pesulõksud (https://www.insplay.eu/et/product/k%C3%B5ne-salvestavad-pesul%C3%B5ksud-6-tk
· Hot Dots pliiatsi kasutamine.
· Hommikuring, igapäevased väljendid ja salmid eesti keeles.
· Magnettahvli kasutamine tegevuste visualiseerimiseks.

Õpiväljundid:
Õppija:
· On tutvunud uute digivahenditega ja interaktiivsete keskkondadega.
· Mõistab rühmaõpetaja rolli eesti keele õpetamisel lasteaias.
· Oskab kohandada vajalikke meetodeid.
· Kasutab oma töös igapäevaseid väljendeid ning lühikesi salme eesti keeles.
· Kasutab eesti keelt lõimitud tegevustes.
· Eelistab mängulisi meetodeid ja tunneb rõõmu nende kasutamisest.

Õppekeskkonna kirjeldus >>

Õppematerjalid:  jaotusmaterjal paberi- võI elektroonilisel vormil. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid.

Lõpetamise tingimused:
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokument: 100% osalus, tõend

Koolitaja: Maria Kask, vt. “Koolitajad