fbpx

Koolitus „Eesti keele õpetamine mängides
Õppekavarühm: Koolieelikute õpetajate koolitus

Sihtrühm: lasteasutuste eesti keele kui teise keele õpetajad
Õppe maht: 3 ak.t.
Osalejate arv: 10-35 in.

Eesmärk: Mitmekesistada õpetajate mänguliste võtete repertuaari.

Õppesisu:
· Õppemängu definitsioon, mängude liigid,
· Lauamängude kohandamine eesti keele õpetamiseks,
· Mängude stsenaariumid, eesmärgid ja õpiväljundid,
· Tutvumine laste lemmikmängudega,
· Ise tehtud mängud eesti keele õpetamiseks,
· Rühmatööd.

Õpiväljundid:
Õppija:
· Mõistab õpetaja rolli õppeteguvuse mitmekesistamisel lasteaias,
· Oskab kasutada mängulisi võtteid oma töös,
· Oskab kohandada vajalikke meetodeid.

Õppekeskkonna kirjeldus >>

Õppematerjalid: jaotusmaterjalid paberkandjal võI elektroonilises formaadis. Kasutatakse koolitajate originaaljaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid.

Lõpetamise tingimused:
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokument: 100% osalus, tõend

Koolitaja: Maria Kask, vt. “Koolitajad