fbpx

Koolitus „Kaasaegsete IT ja robootika vahendite kasutamine lasteaias“
Õppekavarühm: Koolieelikute õpetajate koolitus

Sihtrühm: lasteasutuste eesti keele kui teise keele õpetajad
Eeldus: töötamine lasteaiaõpetajana 
Õppe maht: 3 ak.t.
Osalejate arv: 10-35 in.

Eesmärk: õpetaja omab ettekujutust kaasaegsetest õppevahenditest ja nende kasutamisest õppetegevustes.

Õppesisu:
· SMART- tahvli kasutamine: võimalused, praktilised võtted ja kasutatavad keskkonnad,
· Arendavad mängud salvestavate digilõksutega,
· Bee-bot, Blue-bot ja Ozobot robotite kasutamine, rühmatööd,
· Jutupliiats ja „Hot Dots“ mängud.

Õpiväljundid:
Õppija:
· Omab ettekujutust kaasaegsetest õppevahenditest ja nende kasutamisest õppetegevustes,
· Oskab kohandada vajalikke meetodeid,
· Mõistab õpetaja rolli õppeteguvuse mitmekesistamisel lasteaias.

Õppekeskkonna kirjeldus >>

Õppematerjalid:  jaotusmaterjal paberi- võI elektroonilisel vormil. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid.

Lõpetamise tingimused:
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokument: 100% osalus, tõend

Koolitaja: Maria Kask, vt. “Koolitajad