fbpx

Koolitus „Meeskonnatöö õpeasutuses“
Õppekavarühm: Koolieelikute õpetajate koolitus

Sihtrühm: vene õppekeelega rühmade õpetajad
Eeldus: töötamine lasteaiaõpetajana 
Õppe maht: 6 ak.t., s.h. 3 tundi teoreetiline ja 3 tundi praktiline õpe.
Osalejate arv: 10-35 in.
Maksumus: 25 eur/in

Eesmärk: kaastöötajad õpivad rohkem üksteist usaldama, suhtlema ning koostööd tegema. See toob kaasa parema atmosfääri kollektiivis, ühtekuuluvuse tunde, töökvaliteedi parandamise kollektiivis ja aitab tõhusamalt saavutada asutuse ees seisvaid eesmärke.

Õppesisu:
· "tõhusa meeskonna" kontseptsiooni kujundamine,
· meeskonnavaimu kujundamine ja tugevdamine rühma ühtekuuluvuse  teel,
· iga osaleja vastutuse ja panuse arendamine ühiste ülesannete lahendamisel,
· koolituse tulemustest emotsionaalse ja füüsilise rõõmu saamine,
· meeskonnatunne. Meeskonna võimalustele positiivse seisukoha kujundamine.

Õpiväljundid:
· osalejate usalduse väljatöötamine,
· grupi konsolideerimine,
· efektiivse meeskonna loomine.

Õppekeskkonna kirjeldus >>

Õppematerjalid:  jaotusmaterjal paberi- võI elektroonilisel vormil. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid.

Lõpetamise tingimused:
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokument: 100% osalus, tõend

Koolitaja: Valeria Jakobson, vt. “Koolitajad