fbpx

Koolitus „Arengulise erivajadusega lapse märkamine ja toetamine
Õppekavarühm: Koolieelikute õpetajate koolitus

Sihtrühm: vene õppekeelega rühmade õpetajad
Eeldus: töötamine lasteaiaõpetajana 
Õppe maht: 3 ak.t., auditoorne töö
Osalejate arv: 10-40 in.
Maksumus: 25-30 eur/in, olenevalt gupi suurusest

Eesmärk: 
· Ülevaade lapse käitumise liikidest,
· Lapse abistamiseks esialgsete võtete omandamine.

Õppesisu:

· Lapse käitumishäired,
· Laps ja probleemne käitumine,
· Võtted lapse abistamiseks,
· Toimetulek käitumisraskustega,
· Suhtlemine lapsevanematega.

Õpiväljundid:
· Omab ülevaadet laste käitumishäiretest ja probleemse käitumise põhjustest.
· Omab ülevaadet laste käitumishäiretest ja probleemse käitumise põhjustest.
· Oskab lahendada erinevaid juhtumeid töötades käitumisraskustega lastega.
· Oskab efektiivselt abistada õpetajaid erinevate juhtumite lahendamisel töötades.
· Oskab luua turvalise keskkonna töötades väikese laste rühmaga (2-3 last).

Õppekeskkonna kirjeldus   >>     

Õppematerjalid:  jaotusmaterjal paberi- võI elektroonilisel vormil. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid.

Lõpetamise tingimused:
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokument: 100% osalus, tõend

Koolitaja: Jekaterina Tṧukardina,  vt. “Koolitajad