fbpx

Koolitus „Lasteaia meeskond ja eriline laps“
Õppekavarühm: Koolieelikute õpetajate koolitus

Sihtrühm: vene õppekeelega rühmade õpetajad
Eeldus: töötamine lasteaiaõpetajana 
Õppe maht: 3 ak.t., auditoorne töö
Osalejate arv: 10-40 in.
Maksumus: 25-30 eur/in, olenevalt gupi suurusest

Eesmärk:
· Laste erivajaduste mõistmine ning võrgustikutöö korraldamine erivajaduste laste õpetamisel.

Õppesisu:

· Eriline laps: riskigruppid.
· Varane avastamine.
· Vanemad meeskonna osana.
· Individuaalne programm.
· Kuidas lasteaia kollektiiv saab aidata: kõne arengu probleemiga lapsele; lapsele, kellel on autismispektri häire; lapsele, kellel on tähelepanu defitsiit ja hüperaktiivsuse sündroom.
· Kokkuvõtte.

Õpiväljundid:
Õppija:  
· Teab erivajaduste liigid ja puude tüübid, nende mõistmine.
· Omab ülevaadet laste eripärasuse varase avastamise võtmetest.
· Oskab organiseerida võrgustikutööd erivajadusega lapse suunamiseks, arenguks ja õpetamiseks temale sobilikus keskkonnas.
· Oskab suunata ja nõustada lapsevanemaid/hooldajaid parima koostöövormi leidmisel erivajadustega lapse parima arengu eesmärgil.
· Valdab suhtlusoskusi ja tunneb professionaalse eetika norme.

Õppekeskkonna kirjeldus  >>    

Õppematerjalid:  jaotusmaterjal paberi- võI elektroonilisel vormil. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid.

Lõpetamise tingimused:
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokument: 100% osalus, tõend.

Koolitaja: Tatjana Solts, vt. “Koolitajad