fbpx

Koolitus „ARENDAV PRAKTILINE KOOLITUS LASTEAIAÕPETAJALE“ 
Õppekavarühm: Koolieelikute õpetajate koolitus

Sihtrühm: vene õppekeelega õpetajad
Eeldus: töötamine lasteaiaõpetajana 
Õppe maht:  12 ak.t., auditoorne töö.  
Osalejate arv: 10-35 in.  
Paketti hind – 1375 EUR

Eesmärgid:
-       pedagoogide professionaalse arengu ja kvalifikatsiooni tõstmine
-       loova mõtlemise arendamine
-       professionaalse läbipõlemise ennetamine

Teema Koolitaja
1 Koolieelikute õigekeelsuse õpetamine Tatjana Solts, logopeed
2 Logorütmika kasutamise võimalused lasteaiaõpetaja töös Jana Žogal, logopeed
3 Muusika- ning liikumisteraapia kasutamise võimalused lasteaiaõpetaja töös Aneta Raudvee, eripedagoog-liikumisõpetaja
4 Liivateraapia võimalused lasteaiaõpetaja töös Olga Minajeva, psühholoog
5 NUMIKON metoodika kasutamine laste arvutamisoskuste arendamiseks Aleksandra Melnikova, eripedagoog
6 Mandala kui arendav abivahend lasteaiaõpetaja töös Nadežda Kirillova, psühholoog
Teema Koolitaja
1 Praktiline juhend koolieelikute häälduse korrigeerimiseks (lasteaiaõpetajale) Tatjana Solts, logopeed
2 Loovustehnoloogia kasutamise võimalused lasteaiaõpetaja töös Jana Žogal, logopeed
3 Muusikateraapia kui arendus meetod Aneta Raudvee, eripedagoog-liikumisõpetaja
4 Joonistuse tahvelarvuti kasutamine laste arendamiseks Olga Minajeva, psühholoog
5 Voolimine aju arendava meetodina Aleksandra Melnikova, eripedagoog
6 Metafoorikaartide kasutamise võimalused lasteaiaõpetaja läbipõlemise ennetamiseks Nadežda Kirillova, psühholoog

Õpiväljundid: - mõistab ja oskab kasutada koolieelikute häälduse korrigeerimise meetodeid ja võtteid.
- mõistab ja kasutab oma töös logorütmilisi harjutusi koolieelikute häälduse korrigeerimiseks
- kasutab oma töös liivateraapia võtteid laste tunnetuslike protsesside arendamiseks
- kasutab koolieelikute õppetegevustes liikums- ja muusikateraapia võtteid


Õppematerjalid:  jaotusmaterjalid paberkandjal võI elektroonilises formaadis. Kasutatakse koolitajate originaaljaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid.

Õppekeskkonnakirjeldus :

Lõpetamise tingimused:
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokument: 100% osalus, tunnistus.