fbpx

Koolitus „Probleemne käitumine või oskuste puudumine“
Õppekavarühm: Koolieelikute õpetajate koolitus

Sihtrühm: vene õppekeelega rühmade õpetajad
Eeldus: töötamine lasteaiaõpetajana 
Õppe maht: 3 ak.t., auditoorne töö
Osalejate arv: 10-40 in.
Maksumus: 25-30 eur/in, olenevalt gupi suurusest

Eesmärk:
· Erivajaduste laste eripärasuste tundmine ning aktiivsete meetodide ja võtmete kasutatamine erivajaduste laste õpetamisel.

Õppesisu:

· Erivajaduste laste eripärasused, hariduslikud erivajadused. Inklusiivne haridus.
· Haridusprotsessi korraldamise eripärasused.
· Aktiivsed meetodid ja võtmed erivajaduste laste õpetamisel. (Laste neiropsüühilise arengu programm).
· Kaasaegsete infotehnoloogiate kasutamine.

Õpiväljundid:
Õppija:  
· Omab ülevaadet laste käitumishäiretest.
· Oskab ära tunda erivajaduste laste eripärasused ja nende hariduslikud erivajadused.
· Omab ülevaadet, kuidas korraldada haridusprotsessi töötades erivajaduste lastega.
· Teab, millised aktiivsed meetodid ja võtmed kasutatakse erivajaduste laste õpetamisel.
· Oskab kasutada kaasaegsed infotehnoloogiad erivajaduste laste õpetamisel.

Õppekeskkonna kirjeldus  >>

Õppematerjalid:  jaotusmaterjal paberi- võI elektroonilisel vormil. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid.

Lõpetamise tingimused:
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokument: 100% osalus, tõend.

Koolitaja: Jekaterina Tšukardina, vt. “Koolitajad