fbpx

Koolitus „Käitumisraskustega  laps lasteaias“
Õppekavarühm: Koolieelikute õpetajate koolitus

Sihtrühm: vene õppekeelega rühmade õpetajad
Eeldus: töötamine lasteaiaõpetajana 
Õppe maht: 3 ak.t., auditoorne töö
Osalejate arv: 10-40 in.
Maksumus: 25-30 eur/in, olenevalt gupi suurusest

Eesmärk:
· Käitumisraskustega lastega koostoimimise pedagoogiliste meetodite omandamine.

Õppesisu:

· Käitumisraskustega laste mõiste.
· Probleemse käitumise tüübid ja selle ilmnemise põhjused.
· Käitumisraskustega lastega koostoimimise pedagoogilised meetodid.

Õpiväljundid:
Õppija:  
· Omab ülevaadet laste käitumishäiretest ja probleemse käitumise põhjustest.
· Teab käitumisraskuste võimalikke põhjusi ning erinevaid avaldumisvorme.
· Oskab lahendada erinevaid juhtumeid töötades käitumisraskustega lastega.

Õppekeskkonna kirjeldus >>

Õppematerjalid:  jaotusmaterjal paberi- võI elektroonilisel vormil. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid.

Lõpetamise tingimused:
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokument: 100% osalus, tõend.

Koolitaja: Nadežda Kirillova, vt. “Koolitajad